Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2024 Hoge Raad 8 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 6 maart 2024 Hoge Raad 16 februari 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2024:165 Hoge Raad 2 februari 2024

ECLI:NL:HR:2024:165

Datum: 02-02-2024

Onderwerp: Totstandkoming huwelijkse voorwaarden

Overige onderwerpen: Huwelijkse voorwaarden en Belehrung

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix


Personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht (art. 1:115 BW); afwikkeling bij echtscheiding. Wijzigingen huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk ten nadele van de vrouw. Zorgplicht notaris (art. 43 lid 1 Wna); specifieke waarschuwings- en vergewisplicht bij nadelige of riskante gevolgen. Heeft de man, gelet op betrokkenheid van notarissen bij wijzigingen, gerechtvaardigd erop vertrouwd dat wil van de vrouw strookte met haar verklaring (art. 3:33 en art. 3:35 BW)?

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Lucienne van der Geld

directeur Netwerk notarissen raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag docent Radboud Universiteit Nijmegen notarieel recht

prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht