Hoge Raad 2 februari 2007

ECLI:NL:HR:2007:AZ4564

Datum: 02-02-2007

Onderwerp(en): Omkeringsregel

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht

Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Door voormalige cliënt ingestelde schadevergoedingsactie wegens een beroepsfout bestaande in het niet-informeren over risico’s van de tenuitvoerlegging van een vonnis dat in appel werd vernietigd; ontbrekend causaal verband tussen fout en schade; bewijslastverdeling, bewijsrisico; omkeringsregel niet toepasselijk nu informatieplicht advocaat niet ertoe strekt cliënt tegen aan rechtsmaatregelen verbonden risico’s te beschermen.

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: