Hoge Raad 2 februari 2018

ECLI:NL:PHR:2018:113

Datum: 02-02-2018

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Belanghebbende -begrip

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Personen- en familierecht; procesrecht. Begrip belanghebbende in art. 798 lid 1, eerste volzin, Rv en art. 806 lid 1 Rv bij beëindiging van door ouders gezamenlijk uitgeoefend ouderlijk gezag (art. 1:266 BW). Mogelijkheid van principaal en incidenteel hoger beroep van elke ouder. Betekenis van art. 8 EVRM.