Rechtbank Den Haag 22 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 13 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 maart 2024 Rechtbank Rotterdam 11 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:PHR:2018:113 Hoge Raad 2 februari 2018

ECLI:NL:PHR:2018:113

Datum: 02-02-2018

Onderwerp: Belanghebbende

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nl

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Personen- en familierecht; procesrecht. Begrip belanghebbende in art. 798 lid 1, eerste volzin, Rv en art. 806 lid 1 Rv bij beëindiging van door ouders gezamenlijk uitgeoefend ouderlijk gezag (art. 1:266 BW). Mogelijkheid van principaal en incidenteel hoger beroep van elke ouder. Betekenis van art. 8 EVRM.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. dr. Lieke Coenraad

rechter Rechtbank Rotterdam hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam