Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2019:1023 Hoge Raad 2 juli 2019

ECLI:NL:HR:2019:1023

Datum: 02-07-2019

Onderwerp: Art 63 SR

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Jeugdrecht strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Jeugdzaak. Poging gekwalificeerde doodslag begaan door toentertijd (2008) 14-jarige verdachte, art. 288 Sr. Strafoplegging, art. 63, 77a, 77g, 77i en 77gg Sr. Hof heeft verdachte veroordeeld tot gevangenisstraf van 281 dagen, waarvan 181 dagen voorwaardelijk, terwijl verdachte na pleegdatum is veroordeeld tot in totaal 30 maanden gevangenisstraf en 2 maanden, 16 weken en 68 dagen jeugddetentie. Hoe moet art. 63 jo. art. 77gg.2 Sr worden toegepast in een geval waarin verdachte na het door de rechter te berechten feit, dat verdachte als 14-jarige heeft begaan, verschillende keren is veroordeeld tot vrijheidsstraffen waarbij zowel jeugd- als volwassenenstrafrecht is toegepast? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2005:AS5556 m.b.t. uitleg van art. 63 Sr in volwassenstrafrecht. Redelijke wetstoepassing brengt in gevallen als het onderhavige met zich dat a) rechter ermee rekening dient te houden dat duur jeugddetentie ten hoogste 24 maanden bedraagt; b) hij geen hogere straf mag opleggen dan dit maximum verminderd met door eerste rechter opgelegde jeugdstraf; c) rechter geen hogere straf mag opleggen dan maximum vrijheidsstraf gesteld op feit; en d) hij rekening dient te houden met strafmaximum van 12 maanden (360 dagen) voor feiten begaan toen verdachte nog geen 16 jaren oud was. I.c. zouden er (alleen rekening houdend met maatstaven onder a t/m c) 480 dagen jeugddetentie resteren, gelet op in totaal 240 dagen jeugddetentie die door eerste rechter aan verdachte met toepassing van jeugdstrafrecht zijn opgelegd. Omdat echter voor feiten die verdachte heeft begaan toen hij nog geen 16 jaren oud was reeds 84 dagen jeugddetentie zijn opgelegd, is strafruimte (gelet op maatstaf onder d) 276 dagen en niet, zoals Hof heeft overwogen, 281 dagen. Hof heeft onjuiste uitleg gegeven aan art. 77gg.2 jo. art. 63 en 77i Sr door uit te gaan van twee schotten-systeem en alleen onder jeugdstrafrecht ‘voor 12-15-jarigen opgelegde’ straffen in rekening te brengen en niet ‘voor 16-17-jarigen opgelegde’ straffen. HR doet zaak zelf af en vermindert duur van opgelegde jeugddetentie (276 dagen waarvan 181 dagen voorwaardelijk), nu Hof maximale strafruimte heeft willen benutten maar wel voorwaardelijke straf heeft willen opleggen van 181 dagen jeugddetentie. CAG: anders.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)