Hoge Raad 2 juni 2017

ECLI:NL:HR:2017:1012

Datum: 02-06-2017

Onderwerp(en): Verzuim o.g.v. 6:62 lid 2 BW

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Transport- en handelsrecht, Verzekeringsrecht, Vastgoedrecht

Koopovereenkomst; rechtsgevolgen vernietiging. Vervolg op HR 11 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3765, NJ 2013/492. Weigering eisvermeerdering na verwijzing, goede procesorde (art. 130 lid 2 Rv). Gevolgen van mededeling verpanding van vordering tot terugbetaling koopsom hangende de procedure in hoger beroep (art. 3:246 BW). Toewijzing wettelijke rente met ingang datum inleidende dagvaarding? Verwijzing naar de schadestaatprocedure van een vordering tot vergoeding van huurinkomsten (art. 3:121 BW)?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: