Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2012:BU9898 Hoge Raad 2 maart 2012

ECLI:NL:HR:2012:BU9898

Datum: 02-03-2012

Onderwerp: Proces-verbaal

Overige onderwerpen: Verschil tussen proces-verbaal en uitspraak

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 1:402a BW

Vindplaats: Avdr.nl

Wijziging partneralimentatie met terugwerkende kracht; afstand gedaan van recht op terugvordering van alimentatie die achteraf teveel is betaald? Verschil tussen inhoud proces-verbaal zitting en uitspraak. Rechter in het algemeen niet gebonden aan inhoud proces-verbaal; toch motiveringsgebrek omdat de uitspraak stoelt op een voorval ter zitting waarvan het proces-verbaal geen bevestiging inhoudt maar veeleer het tegendeel (vgl. HR 16 april 2004, LJN AO1941, NJ 2004/425). Als gevolg daarvan ook onbegrijpelijkheid van vastgestelde ingangsdatum voor de wijziging.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Margreet Ahsmann

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden