Hoge Raad 2 maart 2012

ECLI:NL:HR:2012:BU9898

Datum: 02-03-2012

Onderwerp(en): Proces-verbaal

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 1:402a BW

Wijziging partneralimentatie met terugwerkende kracht; afstand gedaan van recht op terugvordering van alimentatie die achteraf teveel is betaald? Verschil tussen inhoud proces-verbaal zitting en uitspraak. Rechter in het algemeen niet gebonden aan inhoud proces-verbaal; toch motiveringsgebrek omdat de uitspraak stoelt op een voorval ter zitting waarvan het proces-verbaal geen bevestiging inhoudt maar veeleer het tegendeel (vgl. HR 16 april 2004, LJN AO1941, NJ 2004/425). Als gevolg daarvan ook onbegrijpelijkheid van vastgestelde ingangsdatum voor de wijziging.

Spreker(s)

Margreet-Ahsmann.jpg
prof. mr. Margreet Ahsmann

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: