Hoge Raad 2 februari 2024 Hoge Raad 8 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 november 2023 Rechtbank Noord-Nederland 24 november 2023 Hoge Raad 17 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2014:1066 Hoge Raad 2 mei 2014

ECLI:NL:HR:2014:1066

Datum: 02-05-2014

Onderwerp: Kinderalimentatie na einde affectieve relatie

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nl

Kinderalimentatie na einde affectieve relatie. Draagkracht. Dient bij vaststelling draagkracht alimentatieplichtige rekening te worden gehouden met door hem voldane kosten levensonderhoud van kinderen van nieuwe partner met wie hij in gezinsverband samenleeft? Gelet op de in 2008 gewijzigde bepaling van art. 1:400 lid 1 BW vindt in gevallen zoals het onderhavige de bestaande jurisprudentie geen toepassing meer (Vgl. HR 25 november 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1558, NJ 1995/286 en HR 21 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BC0658, NJ 2008/28).

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Jan Bram de Groot

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden