Hoge Raad 2 november 2018

ECLI:NL:HR:2018:2044

Datum: 02-11-2018

Onderwerp(en): Medische verklaring basisarts

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Wet Bopz. Machtiging voortgezet verblijf. Geneeskundige verklaring van arts voor verstandelijk gehandicapten. Kan met deze verklaring worden volstaan in geval van gecombineerde diagnose die mede betrekking heeft op psychiatrische stoornis? HR 1 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2226; HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:682. Na mondelinge behandeling aan rechtbank toegezonden wettelijke aantekeningen; schending van hoor en wederhoor?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: