Hoge Raad 2 november 2021

ECLI:NL:HR:2021:1573

Datum: 02-11-2021

Onderwerp(en): Beslag

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hond onder klaagster na bijtincident waarbij 6-jarig kind in been is gebeten. 1. Kan Rb zelf een strafvorderlijk belang aannemen, als OvJ van oordeel is dat dit belang er niet is en hond retour kan? 2. Kan beklagrechter voorwaarden verbinden aan teruggave van inbeslaggenomen voorwerp?

Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BL2823 m.b.t. aan te leggen maatstaf i.g.v. een ex art. 94 Sv gelegd beslag en inhoudende dat in systeem van wet besloten ligt dat, indien OM bij behandeling van beklag a.b.i. art. 552a Sv te kennen geeft van oordeel te zijn dat belang van strafvordering zich niet meer tegen gevraagde teruggave verzet, rechter, zonder zelf in beoordeling van dit laatste punt te treden, op klaagschrift dient te beslissen. Volgens p-v heeft OvJ zich tijdens behandeling in raadkamer op standpunt gesteld dat strafvorderlijk belang zich niet verzet tegen teruggave van inbeslaggenomen hond. Rb had daarom niet mogen treden in beoordeling of belang van strafvordering zich niet meer tegen gevraagde teruggave verzet.

Ad 2. Met oog op verdere afdoening van zaak merkt HR op dat wet niet voorziet in mogelijkheid dat rechter die oordeelt over klaagschrift a.b.i. art. 552a.1 Sv voorwaarden verbindt aan teruggave van inbeslaggenomen voorwerp.

Volgt vernietiging en terugwijzing. CAG (strekking): HR kan zelf teruggave van hond bevelen onder voorwaarden gesteld in gedragsrapportage.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: