Hoge Raad 20-11-2020

ECLI:NL:HR:2020:1808

Datum: 20-11-2020

Onderwerp(en): Crisismaatregel | burgemeester

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Wvggz. Beroep tegen crisismaatregel (art. 7:6 Wvggz). Wie is procespartij in beroep tegen crisismaatregel? Ontvankelijkheid cassatieberoep tegen crisismaatregel. Ontvankelijkheid cassatieberoep tegen beslissing op verzoek tot schadevergoeding (art. 10:12 Wvggz): staat daartegen hoger beroep open? Toelaatbaarheid nieuwe crisismaatregel direct volgend op voorzetting van eerdere crisismaatregel. Hoorplicht burgemeester bij nemen van crisismaatregel (art. 7:1 lid 3, onder b, Wvvgz). Samenhang met 20/01448.

Spreker(s)

mr-v2.-drs.-P.W.G.-de-Beer-image.jpg
mr. drs. Peter de Beer

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: