Hoge Raad 20 april 2012

ECLI:NL:HR:2012:BV6657

Datum: 20-04-2012

Uitspraak naam: Apeldoorn/Dusseldorp

Onderwerp(en): Kapitalisatiefactor

Rechtsgebiedenregister: Onteigeningsrecht

Onteigening. Cassatieberoep tegen tussenvonnis niet-ontvankelijk. Kapitalisatiefactor financieringsschade ziet op omrekening jaarlijkse rentelast tot bedrag ineens waaruit rentelast gedurende aantal jaren kan worden opgebracht (HR 9 juli 2010, LJN BL6267, NJ 2010/632); geen verband met termijn waarbinnen redelijk handelende ondernemer zijn bedrijf verplaatst. Motivering rechtvaardigt niet de afwijking van de gebruikelijke factor 10. Kosten van rechtsbijstand. Hoge Raad doet zelf zaak af.