Hoge Raad 20 april 2012

ECLI:NL:HR:2012:BV6657

Datum: 20-04-2012

Uitspraak naam: Apeldoorn/Dusseldorp

Onderwerp(en): Kapitalisatiefactor

Rechtsgebiedenregister: Onteigeningsrecht

Onteigening. Cassatieberoep tegen tussenvonnis niet-ontvankelijk. Kapitalisatiefactor financieringsschade ziet op omrekening jaarlijkse rentelast tot bedrag ineens waaruit rentelast gedurende aantal jaren kan worden opgebracht (HR 9 juli 2010, LJN BL6267, NJ 2010/632); geen verband met termijn waarbinnen redelijk handelende ondernemer zijn bedrijf verplaatst. Motivering rechtvaardigt niet de afwijking van de gebruikelijke factor 10. Kosten van rechtsbijstand. Hoge Raad doet zelf zaak af.

Spreker(s)

mr.-B.S.-ten-Kate-image.jpg
mr. B.S. ten Kate

advocaat, partner Nysingh Advocaten

Bekijk profiel