Hoge Raad 20 december 2013

ECLI:NL:HR:2013:2043

Datum: 20-12-2013

Onderwerp(en): Verjaring

Rechtsgebiedenregister: Transport- en handelsrecht

Internationaal wegvervoer. Verjaring art. 32 lid 1 CMR. Na schorsing verjaring (art. 32 lid 2 CMR) nog schorsing of stuiting naar nationaal recht mogelijk (art. 32 lid 3 CMR)? Verhouding tussen eenvormig recht en nationaal recht. Strekking CMR en korte verjaringstermijn. Kwalificatie instelling vordering (art. 3:316 BW), schriftelijke aanmaning of mededeling (art. 3:317 BW) en erkenning (art. 3:318 BW) met het oog op toepassing van art. 32 CMR.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: