Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2022:1897 Hoge Raad 20 december 2022

ECLI:NL:HR:2022:1897

Datum: 20-12-2022

Onderwerp: De Pleitnota

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nlSmaadschrift, art. 261.2 Sr. Was hof gehouden te beslissen op beroep van raadsman van verdachte op exceptie van art. 261.3 Sr, dat is opgenomen in niet voorgedragen pleitnota die wel ttz. in hoger beroep is overgedragen en in dossier is gevoegd? Geen rechtsregel verplicht rechter te beslissen op een door verdachte schriftelijk gevoerd verweer dat niet door of namens hem ttz. uitdrukkelijk is voorgedragen. Dit vereiste van uitdrukkelijke voordracht dient helderheid van procesvoering en geeft houvast over wat is aangevoerd aan rechter, verdediging en OM, terwijl zo ook wordt gewaarborgd dat OM in de gelegenheid wordt gesteld zich ttz. over dergelijke verweren uit te laten (vgl. HR:2005:AU1675). Hof heeft het door raadsman op tz. in h.b. aangevoerde verweer kennelijk opgevat als beroep op art. 10 EVRM en niet als beroep op art. 261.3 3 Sr. Deze aan feitenrechter voorbehouden uitleg van verweer is niet onbegrijpelijk.
Volgt verwerping. CAG: anders.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Tosca Urbanus

advocaat Jebbink Soeteman Advocaten