Hoge Raad 20 december 2013

ECLI:NL:HR:2013:2050

Datum: 20-12-2013

Onderwerp(en): Verdelen

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Huwelijksgoederenrecht. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding. Peildatum voor samenstelling en omvang gemeenschap. Tijdstip inschrijving echtscheidingsbeschikking in registers burgerlijke stand; art. 1:149 en 163 BW. Geen mogelijkheid tot afwijking, ook niet op grond van de redelijkheid en billijkheid.