ECLI:NL:HR:2016:2911

Datum: 20-12-2016

Onderwerp: Bewijstoets wel doorstaan

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

Unus testis, art 342.2 Sv. Veroordeling voor 1. Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en 2. Verkrachting. Bedreigingen geuit tijdens de verkrachting. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM2452. Het Hof heeft bij de beoordeling of aan het bewijsminimum is voldaan, in aanmerking genomen dat het onder 1 tlgd. betrekking heeft op het uiten van bewoordingen van bedreigende aard of strekking tijdens de seksuele gedragingen waarop het onder 2 tlgd. ziet. Gelet daarop en op o.m. de bewijsmiddelen m.b.t. het uitgeoefende geweld en de gevolgen daarvan, welk geweld naar het niet onbegrijpelijke oordeel van het Hof tevens in verband kon worden gebracht met de bedreigingen, kan niet gezegd worden dat de verklaring van de aangeefster m.b.t. de bedreigingen onvoldoende steun vindt in het overige bewijsmateriaal. Samenhang met 15/04866.

Ga naar uitspraak