Schadestaatprocedure. Vervolg op HR 8 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2054, NJ 2001/433. Berekening schade wegens verlies van verdienvermogen. Slagende klacht wegens veronachtzaming vaststelling mate arbeidsongeschiktheid in de hoofdzaak. Hoge Raad doet zelf zaak af.

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: