Hoge Raad 20 maart 2020

ECLI:NL:HR:2020:485

Datum: 20-03-2020

Onderwerp(en): Vordering in reconventie

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Wetsartikelen: Art. 6:2 lid 2 BW, Art. 118 Rv.

Procesrecht. Door vof op eigen naam ingestelde vordering; vordering in reconventie tegen afzonderlijke vennoten mogelijk? Ambtshalve of op verzoek in het geding roepen afzonderlijke vennoten (art. 118 Rv). Nieuw verweer in hoger beroep; rechtsverwerking c.q. beperkende werking redelijkheid en billijkheid in het procesrecht (art. 6:2 lid 2 BW).

Spreker(s)

mr.-M.E.-Bruning-image.jpg
mr. M.E. Bruning

Lawyers' Specialist (L'S Cassatie), advocaat bij de Hoge Raaden raadsheer-plaatsvervanger

Bekijk profiel
mr-v2.-D.-Rijpma-image.jpg
mr. D. Rijpma

Rijpma Cassatie & Litigation, advocaat bij de Hoge Raad

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: