Hoge Raad 20 maart 2018

ECLI:NL:HR:2018:392

Datum: 20-03-2018

Onderwerp(en): Pesten of strafbare belaging

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Jeugdrecht strafrecht

Jeugdzaak. Belaging door pizza’s te bestellen op naam van A en valse (seks)advertenties te plaatsen o.v.v. contactgegevens A, art. 285b Sr. Bewijsklacht m.b.t. het stelselmatig inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van A. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:BZ3626 m.b.t. de in aanmerking te nemen factoren bij de beoordeling of sprake is van belaging a.b.i. art. 285b Sr. Het Hof heeft zijn oordeel dat stelselmatig inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van A o.m. doen steunen op de vaststellingen dat door verdachte op naam van A en met vermelding van nadere contactgegevens een advertentie voor een gratis af te halen iPad alsmede een erotische contactadvertentie op websites zijn geplaatst, met als voor verdachte voorzienbaar en beoogd gevolg dat A gedurende meerdere dagen achtereen en veelvuldig door derden is benaderd, deels ook met seksuele intenties. Het stond het Hof vrij de omstandigheid dat gedragingen van verdachte aldus meerdere gedragingen van derden tot gevolg hadden, te betrekken bij zijn beoordeling. Vervolg op ECLI:NL:HR:2017:2956.