Hoge Raad 20 november 2015

ECLI:NL:HR:2015:3329

Datum: 20-11-2015

Onderwerp(en): Ontervingsbepaling

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Erfrecht. Art. 4:4 lid 1 BW, art. 4:921 lid 2 (oud) BW. Rechtsgeldigheid bepaling in testament dat erfdeel wordt beperkt indien erfgenaam zich tegen testament of uitvoering daarvan verzet (“cautio Socini”). Uitoefening van een aan erfgenaam krachtens Boek 4 BW toekomende bevoegdheid. Misbruik van bevoegdheid. Wetsgeschiedenis, niet-ingevoerd art. 4.3.3.14b lid 1 BW.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: