Hoge Raad 20 november 2015

ECLI:NL:HR:2015:3336

Datum: 20-11-2015

Onderwerp(en): Plicht tot verstrekken afschrift proces-verbaal

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 81 lid 1 RO, Art. 279 lid 4 Rv., Art. 290 lid 2 Rv., Art. 5 EVRM

Procesrecht. BOPZ. Plicht tot verstrekken afschrift proces-verbaal mondelinge behandeling (art. 290 lid 2 Rv).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: