Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2023:658 Hoge Raad 21 april 2023

ECLI:NL:HR:2023:658

Datum: 21-04-2023

Onderwerp: Openbaarheid

Overige onderwerpen: Recht op medische gegevens

Rechtsgebiedenregister: Cassatie, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix


Cassatie in belang der wet. Openbaarheid van civiele procedures. Zijn gerechten verplicht om aan anderen dan partijen informatie te verstrekken over civiele procedures die aanhangig zijn of zijn geweest? Art. 6 EVRM. Art. 121 Grondwet. Art. 6 AVG. Art. 15 BODG.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Gerrard Boot

raadsheer Gerechtshof Amsterdam hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden

mr. Petra de Bruin

senior rechter Rechtbank Rotterdam