Hoge Raad 21 december 2018

ECLI:NL:HR:2018:2379

Datum: 21-12-2018

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Buitenlandse erfrechtelijke verkrijging

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Huwelijksvermogensrecht. Omvang huwelijksgoederengemeenschap (art. 1:94 lid 2, onder a, (oud) BW). Uit nalatenschap krachtens Russisch erfrecht verkregen goed zonder uitsluitingsclausule. Ongeoorloofde ongelijke behandeling Nederlandse en buitenlandse erflaters (art. 1 Eerste Protocol; art. 14 EVRM)? Beperkende werking redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 lid 2 BW); HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:276.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: