Hoge Raad 21 december 2012

ECLI:NL:HR:2012:BX0345

Datum: 21-12-2012

Uitspraak naam: ANVR / IATA

Onderwerp(en): Uitleg(sub)regels Hoge Raad

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Onrechtmatige daad. Mededingingsrecht; art. 101 en 102 VWEU. Beroep van reisagenten (ANVR) op schending kartelverbod en misbruik economische machtspositie door luchtvaartmaatschappijen (IATA). Aan mededingingsrechtelijke inbreukvordering te stellen eisen. Stelplicht.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: