Hoge Raad 26 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 april 2024 Rechtbank Gelderland 17 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2018:2373 Hoge Raad 21 december 2018

ECLI:NL:HR:2018:2373

Datum: 21-12-2018

Onderwerp: Vervolg wijzigen of opheffen erfdienstbaarheid

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Verbintenissenrecht, Personen- en familierecht, Vastgoedrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Goederenrecht. Erfdienstbaarheid. Opheffing door rechter (art. 5:79 BW); ontbreekt redelijk belang bij uitoefening erfdienstbaarheid? Motivering dat sprake is van erfdienstbaarheid; onverenigbaarheid tussen de overwegingen in de uitspraak van het hof en het dictum?

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. drs. Valérie Tweehuysen

universitair hoofddocent Radboud Universiteit Nijmegen burgerlijk recht