Hoge Raad 21 februari 2020

ECLI:NL:HR:2020:311

Datum: 21-02-2020

Onderwerp(en): Schending mededelingsplicht

Rechtsgebiedenregister: Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht; arbeidsongeschiktheidsverzekering. Schending mededelingsplicht door geen mededeling te doen van uitbreiding van werkzaamheden. Is sprake van opzet de verzekeraar te misleiden als bedoeld in art. 7:941 lid 5 BW? HR 25 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:507. Motiveringsklacht over miskenning van subsidiair beroep op art. 7:941 lid 3 en lid 4 BW.

Spreker(s)

prof-v2.-mr.-J.G.J.-Rinkes-image.jpg
prof. mr. Jac Rinkes

Hoogleraar Europees en vergelijkend verzekeringsrecht Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: