Hoge Raad 9 februari 2024 Hoge Raad 15 december 2023 Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Rechtbank Gelderland 4 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2014:415 Hoge Raad 21 februari 2014

ECLI:NL:HR:2014:415

Datum: 21-02-2014

Uitspraak naam: IAE/NEORiver

Onderwerp: De Ranitz q.q./Ontvanger-regel

Overige onderwerpen: ABN/AMRO, Inzagerecht stil pandhouder, de schikkende pandhouder, verpandingsverbod , Overgang van schuldeisersbevoegdheden na vestiging beperkt recht; wettelijke regelin, Pandgever blijft bevoegd afstand te doen van verpande vordering, Verpande vordering, gesecureerde vordering

Rechtsgebiedenregister: Financieel recht, Insolventierecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix

(Stil) pandrecht op vordering. Overgang van schuldeisersbevoegdheden na vestiging beperkt recht; wettelijke regeling. Bevoegdheid pandhouder tot inning en opzegging van vordering na mededeling , art. 3:246 lid 1 en 2 BW. Bevoegdheid pandgever tot kwijtschelding, art. 6:160 BW, verschil met recht van vruchtgebruik op vordering, art. 3:210 BW en blokkerende werking beslag, art. 475h Rv, keuze van de wetgever.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. David Bos

advocaat en partner Kienhuis Legal

prof. mr. Dennis Faber

senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen lid dagelijks bestuur onderzoekcentrum onderneming & recht Radboud Universiteit Nijmegen