ECLI:NL:HR:2020:315

Datum: 21-02-2020

Onderwerp: Schadeberekening | abstract/concreet

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Letselschaderecht

Vindplaats: Extern

Schadevergoeding. Zaakschade; abstracte schadeberekening; art. 6:97 BW. Vraag welk tarief netbeheerder bij leidingschade in rekening mag brengen voor storingsherstel. Abstraheren van meerkosten herstel in eigen beheer ook indien storingsherstel praktisch of wettelijk alleen in eigen beheer mogelijk is? Gaswet en Elektriciteitswet 1998. Motivering; ontbreken objectieve aanknopingspunten voor hoogte tarieven? Prorogatie, art. 329 Rv.

Ga naar uitspraak