Hoge Raad 21 januari 2011

ECLI:NL:HR:2011:BP1498

Datum: 21-01-2011

Onderwerp(en): Hoor en wederhoor

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 243 Rv., Art. 332 Rv.

Procesrecht. Cassatieberoep tegen uitspraak kantonrechter waartegen ingevolge art. 332 Rv. wegens hoogte van de vordering geen hoger beroep openstaat. Eindvonnis kantonrechter in strijd met fundamentele beginselen van procesrecht tot stand gekomen; schending beginsel hoor en wederhoor.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: