ECLI:NL:HR:2008:BC0261

Datum: 21-03-2008

Onderwerp: Binding GI aan rechterlijke omgangsregelingHR 21 maart 2008 ECLI:NL:HR:2008:BC0261(… )3.3 In het midden kanblijven ofBJZ gebonden wasaandebeschikking vanhetgerechtshof teAmsterdam van22juli 2004 .In deprocedure diegeleid heefttotdebeschikking vanderech

Rechtsgebiedenregister: Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Extern

Familierecht. Kort geding; vordering van moeder tot bevel aan Bureau Jeugdzorg mee te werken aan door rechter vastgestelde omgangsregeling met haar onder toezicht gesteld minderjarig kind; gebondenheid van BJZ aan dictum eerdere beschikking.

Ga naar uitspraak