ECLI:NL:HR:2017:468

Datum: 21-03-2017

Onderwerp: Pleidooi en laatste woord

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

Antilliaanse zaak. Schietpartij op Bonaire. Beperking voeren woord tot verdediging ex art. 353.2 en 373.1 WvSv BES (in essentie gelijkluidend aan art. 311.2 resp. art. 331, eerste lid, Sv). Verdachte is veroordeeld wegens doodslag, poging tot doodslag en het voorhanden hebben van een vuurwapen en een aantal kogels, tot zestien jaren gevangenisstraf. De voorzitter onderbreekt de raadsvrouw tijdens het voeren van het woord tot verdediging en verzoekt haar om haar pleitnota waar mogelijk voor wat betreft met name de citaten uit verklaringen in de kern samen te vatten. De onderhavige gang van zaken is onverenigbaar met de regel dat een raadsman het recht heeft bij pleidooi aan te voeren wat hem in het belang van de verdediging dienstig voorkomt, in aanmerking genomen dat het hof kennelijk niet meer dan een uur had uitgetrokken voor de behandeling van de zaak; dat uit niets blijkt dat die behandelingsduur dan wel de aan de raadsvrouwe toegedachte spreektijd tijdig voor de terechtzitting aan haar kenbaar is gemaakt; dat blijkens het p-v van de tz, alvorens de raadsvrouwe haar pleidooi kon aanvangen, de P-G zijn op schrift gestelde requisitoir integraal heeft kunnen voordragen, en voorts gelet op de aard en de ernst van het tll, mede tot uitdrukking komend in de vordering van de P-G en de door het Hof opgelegde gevangenisstraf (vgl. HR 26 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1340, NJ 2015/299 m.b.t. art. 311.2 resp. art. 331.1 Sv). Volgt vernietiging en terugwijzing. Vervolg op ECLI:NL:HR:2014:2761.

Ga naar uitspraak