Hoge Raad 21 november 2014

ECLI:NL:HR:2014:3351

Datum: 21-11-2014

Onderwerp(en): Eenmalige schade

Rechtsgebiedenregister: Onteigeningsrecht

Onteigening. Begroting schadeloosstelling; maatstaf; art. 40 Ow. Vermogensschade in de vorm van een ‘onrendabele top’ bij bedrijfsmatig gebruikte onroerende zaken; waardering tegen marktwaarde. Omstandigheid dat onteigende een gekapitaliseerde rentevergoeding als financieringsschade vergoed krijgt.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: