Hoge Raad 21 september 2012

ECLI:NL:HR:2012:BW8304

Datum: 21-09-2012

Onderwerp(en): Tussentijds hoger beroep of toch maar niet?

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Koop aandelen. Veroordeling tot levering aandelen met toepassing van art. 3:300 lid 2 BW. Ontvankelijkheid daartegen ingesteld rechtsmiddel; toepasselijkheid art. 3:301 lid 2 BW? Totstandkoming overeenkomst?