Hoge Raad 22 april 2016

ECLI:NL:HR:2016:726

Datum: 22-04-2016

Onderwerp(en): Renovatie

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Huurrecht. Vergoeding van verhuiskosten bij renovatie van huurwoning; art. 11g Besluit beheer sociale-huursector (oud), art. 7:220 leden 5-7 BW. Verhouding tot aanspraak op schadevergoeding bij dringende werkzaamheden (art. 7:220 lid 1 BW). Samenloop van renovatie en dringende werkzaamheden. Is van belang wie initiatief neemt tot de renovatie? Is de verhuiskostenregeling van dwingendrechtelijke aard?

Spreker(s)

mr.-ROUNDEL.jpg
mr. Jaap Dammingh

hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: