Rechtbank Amsterdam 10 juli 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:1989:AD0995 Hoge Raad 22 december 1989

ECLI:NL:HR:1989:AD0995

Datum: 22-12-1989

Uitspraak naam: Tiethoff q.q./NMB

Onderwerp: Uitzondering op de regel van art. 53 Fw

Overige onderwerpen: Verschoningsrecht, Voorgeschreven Jurisprudentie

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht, Verbintenissenrecht, Insolventierecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Faillissementsrecht. Verrekening. Bank verrekent op grond van art. 53 Fw verschuldigde huur met een vordering op de failliete verhuurder van het pand waarin de bank is gevestigd. Klacht dat een uitzondering moet worden aanvaard op de verrekenbevoegdheid van art. 53 Fw nu de verschuldigde huur een tegenprestatie is voor een prestatie die vanaf de faillietverklaring ten laste van de boedel moet worden verricht.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Dennis Faber

senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen lid dagelijks bestuur onderzoekcentrum onderneming & recht Radboud Universiteit Nijmegen