Hoge Raad 22 december 2006

ECLI:NL:HR:2006:AZ1081

Datum: 22-12-2006

Uitspraak naam: Dijkstra

Onderwerp(en): Uitleg van de conclusie

Rechtsgebiedenregister: Intellectueel eigendomsrecht

Octrooirecht. Geschil tussen een buitenlandse houder van Europees octrooi voor een uit kunststof vervaardigde emmer met deksel, en een Nederlands bedrijf over de vraag of de door dat bedrijf op de markt gebrachte emmers met deksel inbreuk maken op het octrooi; beschermingsomvang, betekenis van verleningsdossier bij uitleg van een octrooi, raadpleging van openbare gegevens, handhaving rechtspraak sinds HR 13 januari 1995, nr. 15564, NJ 1995, 391 (Ciba Geigy/Oté).

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: