Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Rechtbank Rotterdam 4 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2009:BK2001 Hoge Raad 22 december 2009

ECLI:NL:HR:2009:BK2001

Datum: 22-12-2009

Onderwerp: Schorsing en ontslag

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Ondernemingsrecht. Later door ava bevestigd buiten algemene vergadering om door enig aandeelhouder genomen besluit tot ontslag van bestuurder ex 2:227 lid 4 BW juncto 2:15 BW vernietigbaar. Art. 2:227 lid 4 ook van toepassing op besluitvorming als bedoeld in art. 2:238 (vgl. HR 10 maart 1995, NJ 1995, 595). Een op de voet van art. 2:15 BW vernietigd besluit is, zoals volgt uit art. 3:53 lid 1 BW, van meet af aan niet rechtsgeldig geweest.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)