Hoge Raad 22 januari 2010

ECLI:NL:HR:2010:BK1639

Datum: 22-01-2010

Onderwerp(en): Tussentijds hoger beroep of toch maar niet?

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht

Procesrecht. Niet-ontvankelijkheid cassatieberoep tegen tussenarrest. De uitzondering die in art. 337 lid 1 en 401a lid 1 Rv. wordt gemaakt voor uitspraken betreffende voorlopige voorzieningen geldt niet voor beslissingen in het kader van voortgang en instructie zaak, zoals beslissing omtrent deponering voorschot in het kader van een bevolen deskundigenonderzoek.

Spreker(s)

mr-v3.dr.-J.C.E.-Ackermans-Wijn-image.jpg
mr.dr. J.C.E. Ackermans-Wijn

raadsheer team familie Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Bekijk profiel
prof.-dr.-mr.-L.M.-Coenraad-image.jpg
prof. dr. mr. L.M. Coenraad

Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder conflictoplossing, VU en familierechter, rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: