Hoge Raad 22 januari 2019

ECLI:NL:HR:2019:93

Datum: 22-01-2019

Onderwerp(en): Kinderen art 240a/b Sr. | vervaardigen is niet reproduceren 240b

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Kinderporno aangetroffen op computers en gegevensdragers verdachte, art. 240b Sr. 1. OM-cassatie. Partiële vrijspraak van “vervaardigen”. Levert maken van opname van computerscherm waarop reeds bestaande kinderporno wordt getoond “vervaardigen” van kinderporno op? 2. OM-cassatie. Partiële vrijspraak “gewoonte maken”. 3. Cassatie verdachte. Veroordeling t.z.v. verspreiden, aanbieden, vervaardigen, verwerven en bezit kinderporno.

Ad 1. ‘s Hofs oordeel dat t.a.v. bedoelde videobestanden in essentie enkel sprake is van kopiëren van bestaande beelden en niet van vervaardigen van nieuwe kinderporno, waaraan Hof heeft toegevoegd dat de omstandigheid dat bestaande beelden zijn gecombineerd onvoldoende is om te spreken van “vervaardigen”, geeft niet blijk van onjuiste uitleg van art. 240b.1 Sr. Hof heeft derhalve niet vrijgesproken van iets anders dan is tlgd. Van grondslagverlating is daarom geen sprake. 's Hofs oordeel is ook toereikend gemotiveerd en is niet onbegrijpelijk. Het kan, als verweven met aan feitenrechter voorbehouden weging en waardering van feitelijke aard, in cassatie niet verder worden getoetst.

Ad 2. ’s Hofs oordeel m.b.t. het tlgd. en kennelijk aan art. 240b.2 Sr ontleende “gewoonte maken” is toereikend gemotiveerd en is niet onbegrijpelijk. Het kan, als verweven met aan feitenrechter voorbehouden weging en waardering van feitelijke aard, in cassatie niet verder worden getoetst.

Ad 3. Middelen over nietigheid dagvaarding, afwijzing onderzoek deskundige, alternatief scenario, onttrekking aan het verkeer en strafmotivering. HR: art. 81.1 RO.

Volgt verwerping. CAG: anders t.a.v. middelen OM.

Spreker(s)

prof.-mr.-Hans-de-Doelder.jpg
prof. mr. Hans de Doelder

emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar strafrecht- en strafprocesrecht Universiteit van Curacao

Bekijk profiel