Hoge Raad 22 juni 2018

ECLI:NL:HR:2018:979

Datum: 22-06-2018

Onderwerp(en): Belanghebbende bij machtigingsprocedure beschermingsbewind

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 798 lid 1 Rv.

Personen- en familierecht, procesrecht. Beschermingsbewind. Vermogen van de man onder bewind gesteld. Kantonrechter verleent machtiging aan bewindvoerder om accountant in te schakelen. Is echtgenote ontvankelijk in hoger beroep tegen beschikking kantonrechter? Begrip 'belanghebbende' in de zin van art. 798 lid 1 Rv. HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:463

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: