Hoge Raad 22 maart 2019

ECLI:NL:HR:2019:412

Datum: 22-03-2019

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Verjaring

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Verzekeringsrecht, Letselschaderecht

Wetsartikelen: Art. 3:310 lid 1 BW, Art. 81 lid 1 RO, Art. 3:310 lid 2 BW, Art. 6:174 BW, Art. 6:174 lid 1 BW, Art. 3:310 lid 3 BW

Aansprakelijkheid voor gebrekkige opstal (art. 6:174 BW). Verjaring vordering benadeelde. Aanvangsmoment van de twintigjarige verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW. Gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. Voortdurend karakter van die gebeurtenis. Nuancering van HR 25 juni 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2934.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: