Hoge Raad 22 september 2017

ECLI:NL:HR:2017:2452

Datum: 22-09-2017

Onderwerp(en): Buiten-contractuele beroepsaansprakelijkheid

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht

Beroepsaansprakelijkheid accountant. Waarschuwingsplicht. Belang oordeel tuchtrechter voor oordeel over aansprakelijkheid, motivering. Causaal verband tussen ontbreken waarschuwing en schade, motivering.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: