ECLI:NL:HR:2019:676

Datum: 23-04-2019

Onderwerp: Vermogensdelicten

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

Jeugdzaak. Diefstal van geldbedrag door bij verkoop iPhone na ontvangst geldbedrag weg te rennen zonder iPhone te leveren, art. 310 Sr. Heeft verdachte zich feitelijke heerschappij over geld verschaft zodat sprake is van “wegnemen” van geldbedrag a.b.i. art. 310 Sr? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2011:BP2627 m.b.t. vereisten voor veroordeling t.z.v. diefstal a.b.i. art. 310 Sr. Blijkens ’s Hofs vaststellingen heeft verdachte op het moment dat hij € 400,- van aangever in handen kreeg niet een iPhone geleverd, zoals met aangever was afgesproken, maar is hij met dat geld weggerend. Mede o.b.v. deze vaststellingen heeft Hof kennelijk geoordeeld dat verdachte zich aldus feitelijke heerschappij over geld heeft verschaft en dat sprake was van "wegneming" in de zin van art. 310 Sr. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping.

Ga naar uitspraak