Hoge Raad 8 maart 2024 Rechtbank Gelderland 26 januari 2024 Parket bij de Hoge Raad 19 januari 2024 Gerechtshof Den Haag 15 december 2023 Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2022:1937 Hoge Raad 23 december 2022

ECLI:NL:HR:2022:1937

Datum: 23-12-2022

Onderwerp: Vertegenwoordigingsbevoegdheid CIZ

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Wet zorg en dwang (Wzd). Verzoek CIZ tot machtiging ex art. 24 Wzd. Vertegenwoordigingsbevoegdheid CIZ voor indiening verzoek (art. 26 Wzd en art. 7.1.1 lid 4 Wet langdurige zorg); toepasselijkheid afdeling 10.1.1 Awb.

Ga naar uitspraak