ECLI:NL:HR:2020:1097

Datum: 23-06-2020

Onderwerp: Culpa

Overige onderwerpen: Schuld m.b.t. een omstandigheid

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

Schuldheling op Marktplaats gekochte scooteronderdelen, art. 417bis.1.a Sr. Bewijsklacht t.a.v. “redelijkerwijs had moeten vermoeden”. Is verdachte in die mate tekortgeschoten in zijn onderzoeksplicht naar herkomst van scooteronderdelen dat hij met voor schuldheling vereiste aanmerkelijke onvoorzichtigheid heeft gehandeld? In aanmerking genomen dat uit bewijsvoering niet z.m. kan worden afgeleid dat verdachte t.t.v. voorhanden krijgen van scooteronderdelen in die mate is tekortgeschoten in zijn onderzoeksplicht dat hij met voor schuldheling vereiste aanmerkelijke onvoorzichtigheid heeft gehandeld, is bewezenverklaring niet naar de eis der wet met redenen omkleed. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Ga naar uitspraak