Gerechtshof Den Haag 12 februari 2024 Gerechtshof Amsterdam 6 februari 2024 Gerechtshof Amsterdam 23 januari 2024 Parket bij de Hoge Raad 12 januari 2024 Hoge Raad 22 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2012:BV1056 Hoge Raad 23 maart 2012

ECLI:NL:HR:2012:BV1056

Datum: 23-03-2012

Uitspraak naam: e-traction

Onderwerp: Onmiddelijke voorzieningen

Overige onderwerpen: Onmiddellijke voorzieningen

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Enquêterecht. Vervolg HR 25 juni 2010, LJN BM0710, NJ 2010/370. Certificering van aandelen die ex art. 2:356 BW tijdelijk ten titel van beheer waren overgedragen. Verzoek om onmiddellijke voorziening tot vernietiging besluit tot certificering. Verzoek als bedoeld in art. 2:349a lid 2 of 2:355 lid 3 BW kan ook door andere belanghebbenden worden gedaan dan indieners enquêteverzoek of in art. 2:355 lid 1 BW genoemde verzoek tot treffen van in art. 2:356 BW genoemde voorzieningen. Nadat enquêteprocedure is geëindigd, kunnen geen onmiddellijke voorzieningen meer worden getroffen. Dit wordt niet anders doordat tijdelijke voorziening blijvend gevolg heeft gehad. Geen algemene bevoegdheid ondernemingskamer tot (ambtshalve) treffen voorzieningen. Toepassing art. 2:357 lid 2 slechts zolang enquêteprocedure loopt. Beslissingen op grond van art. 2:356 en 357 lid 1 of 2 BW alleen te bestrijden door tijdige aanwending rechtsmiddel. Subsidiair verzoek tot bevelen nieuw onderzoek betreft door ondernemingskamer getroffen voorziening en haar oordeel dat daaraan op juiste en aanvaardbare wijze uitvoering is gegeven. Die onderwerpen konden in nieuwe procedure niet meer aan de orde worden gesteld.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)