Hoge Raad 23 maart 2012

ECLI:NL:HR:2012:BV0614

Datum: 23-03-2012

Rechtsgebiedenregister: Insolventierecht

Art. 52 Fw; betalingsopdracht van failliete rekeninghouder aan bank na faillietverklaring; bevrijdende betaling op grond van voor faillissement bestaande verbintenis? HR 28 april 2006, LJN: AV0653. Verschuldigdheid van creditsaldo is nog geen verbintenis tot uitbetaling aan rekeninghouder of derde.