Hoge Raad 23 november 2018

ECLI:NL:HR:2018:2165

Datum: 23-11-2018

Uitspraak naam: Silot-Tank/Van den Bosch

Onderwerp(en): Artikel 8 lid 1 Rome I

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

IPR. Toepasselijk recht op arbeidsovereenkomst bij internationaal wegvervoer. Criterium van gewoonlijke werkland (art. 6 lid 2 onder a EVO; art. 8 lid 2 Verordening Rome I). Uitzonderingsbepaling van kennelijk nauwere band met ander land (art. 6 lid 2, slotzin, EVO; art. 8 lid 4 Verordening Rome I).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: