Hoge Raad 24 april 2018

ECLI:NL:HR:2018:662

Datum: 24-04-2018

Onderwerp(en): Medeplegen

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Poging medeplegen woninginbraak door drie verdachten met onopgehelderde rolverdeling. Falende bewijsklacht medeplegen. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474, ECLI:NL:HR:2015:718 en ECLI:NL:HR:2016:1316 m.b.t. afbakening medeplegen en medeplichtigheid en uit ECLI:NL:HR:2016:1315 en ECLI:NL:HR:2016:1323 m.b.t. kunnen vaststellen van concrete omstandigheden van het geval en rol procesopstelling verdachte. ’s Hofs kennelijke oordeel dat de handelingen van verdachte en diens mededaders het karakter droegen van een gezamenlijk ondernomen poging en daarmee van een gezamenlijke uitvoering is niet onbegrijpelijk, gelet op de b.m. en ’s Hofs daarop gebaseerde vaststellingen dat verdachte en twee andere personen samen bij de A-straat aanwezig waren alvorens het slot van de voordeur werd geforceerd, zij aanwezig waren op het moment dat door de getuige zagende geluiden werden waargenomen en zij tezamen op de scooter zijn gevlucht en kort daarop, na het verschijnen van de politie, zijn weggerend, waaraan door het Hof de slotsom is verbonden dat uit deze wijze van gezamenlijk aankomen, aanwezig zijn bij het forceren van het slot en gezamenlijk vluchten op één scooter blijkt van bewuste en nauwe samenwerking m.b.t. de poging tot woninginbraak. Samenhang met 17/01908.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: