Hoge Raad 24 april 2020

ECLI:NL:HR:2020:802

Datum: 24-04-2020

Onderwerp(en): Indienen producties

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Aanbestedingsrecht. Kort geding. Onbegrijpelijke uitleg van ervaringseis in aanbestedingsstukken? Strijd met recht op hoor en wederhoor (art. 19 Rv) door oordeel mede te baseren op stuk dat pas tijdens comparitie in hoger beroep is toegelicht?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: