Hoge Raad 24 februari 2017

ECLI:NL:HR:2017:311

Datum: 24-02-2017

Onderwerp(en): Toerekening krachtens de wet

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Transport- en handelsrecht, Verzekeringsrecht, Burgerlijk procesrecht, Vastgoedrecht

Contractenrecht, onrechtmatige daad. Franchiseovereenkomst, dwaling. Handelt franchisegever onrechtmatig door rapport met onjuiste prognoses aan wederpartij te verschaffen? Betekenis van HR 25 januari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7329, NJ 2003/31 (Paalman/Lampenier).

Spreker(s)

mr.-ROUNDEL.jpg
mr. Hendrik Wammes

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: